25 مرداد 1394

دانشجویان رشته کاردانی حرفه ای مکانیک خودرو

کلاس درس مهارت ها و قوانین کسب و کار با استاد سرکار خانم دامغانی زاده، امروز یکشنبه 25 مرداد ماه برگزار نمی گردد.کلاس جبرانی روز سه شنبه 27 مردادماه، ساعت 14:00 برگزار می گردد.