17 ارديبهشت 1397

دانشجویان درس اجرای ماشین استاد اصلانی منش

قابل توجه دانشجویان درس اجرای ماشین استاد اصلانی منش کلاس درس روز جمعه 97/02/14 ساعت 14 تشکیل می شود.