21 آذر 1395

حمایت مالی و معنوی از طرح های تحقیقاتی دانشجویان؛

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از حمایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران در رابطه با پایان نامه ها، تحقیقات و مطالعات دانشجویان مقطع فوق لیسانس و دکترا که در محورهای تاکسی و تاکسیرانی باشد، خبر داد.
اشتری با اعلام این مطلب افزود: اهمیت امر تحقیق و پژوهش در زمینه های ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه تاکسی و تاکسیران انکار ناپذیر است و با توجه به این مهم، مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی نیز حمایت های معنوی و مالی از دانشجویان محقق و پژوهشگر در این زمینه را به عمل خواهد آورد.
وی افزود: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی در¬نظر دارد از توان و استعداد علمي و پژوهشی دانشجويان دوره¬هاي تحصيلات تكميلي کارشناسی ارشد ودکترا در داخل کشور در زمينه¬هاي ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده نماید.
اشتری ادامه داد: هردانشجویی که قصد تحقیق و پژوهش درزمینه های مرتبط با این مجموعه را داشته باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت و تحقیقاتی که در راستاي اهداف، ماموريت¬ها و سياست¬هاي سازمان تاکسیرانی باشد نیز پس از مطالعه، بررسی و ارزیابی، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. وی هدف از این طرح را تولید منابع ومتون دانشی در زمینه رشته تازه تٲسیس تاکسیرانی عنوان داشت.
رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درادامه افزودند : متقاضيان شرکت در این طرح (فراخوان) می توانند طرح های پژوهشی خود را به سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهرتهران به آدرسttaxicast.com ارسال و یا با شماره تلفن 44294667 داخلی 122-123 تماس حاصل نمایند.