07 شهریور 1395

جزوه درسی

 استاد ارجمند ،خواهشمند است تا آخر وقت اداری ؛مورخ دوشنبه 8 شهریور ماه نسبت به تحویل جزوه درسی (تعداد صفحات 10 الی 15 صفحه)و سوالات درسی مربوطه از طریق ایمیل اقدام بفرمایید.
با تشکر