06 دی 1394

تسویه حساب بدهی نظارت

دانشجوی ارجمند،
خواهشمند است، حداکثر تا مورخ شنبه 12دی ماه، نسبت به تسویه حساب بدهی نظارت از طریق سامانه سجاد، اقدام نمائید.