23 دی 1394

تاییدیه تحصیلی

دانشجوي گرامي،
با توجه به عدم ارائه تاييديه تحصيلي وضرورت تكميل پرونده دانشجويي، ضرورت دارد با در دست داشتن مدارك ذيل حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ پنج شنبه نهم مهرماه به نماينده اداره پست مستقر در مركز آموزش علمي كاربردي تاكسيراني مراجعه فرماييد. مدارك مورد نیاز: كپي صفحه اول شناسنامه ،كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي ،مبلغ 195/000ريال هزينه پست