01 دی 1394

تاریخ برگزاری آزمون های واحد های درسی

دانشجوی ارجمند،
آزمون های واحد های درسی نیم سال اول تحصیلی 94-95 شنبه مورخ 12 لغایت پنج شنبه24 دیماه برگزار میگردد.