26 مرداد 1394

تاریخ آزمون دانش خانواده و جمعیت

با استاد عباسی، روز پنج شنبه، پنجم شهریورماه، ساعت: 11:00- برگزار می گردد.