16 اسفند 1395

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

کتابخانه مرکز آموزش شنبه تا چهارشنبه، صبح(از ساعت 08:30 الی 12:00 ) و بعدازظهر(14:00الی 16:30) و روزهای پنجشنبه( 08:30 الی 12:00) برای ارائه خدمات فعال می باشد.