17 ارديبهشت 1397

برگزرای مسابقات فوتسال جام رمضان

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان، آندسته از دانشجویان محترم که متقاضی حضور در تیم فوتسال مرکز آموزش را دارند، می توانند جهت ثبت نام تا مورخ دوشنبه 17 اردیبهشت ماه با شماره همراه 09121495305 تماس حاصل نمایند.