19 مهر 1395

زیارت عاشورا و عزاداری سید الشهدا(ع)

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا و عزاداری سید الشهدا(ع)،

 

زمان: دوشنبه 19 مهرماه

ساعت: 7:30

مکان: نمازخانه مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران