06 شهریور 1396

امام محمد باقر(ع):

خداوند در روز قیامت نسبت به حساب بندگانش به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است باریک بینی می کند.
شهادت امام محمد باقر(ع) را به تمامی شیعیان تسلیت و تعزیت عرض می نماییم.