27 آبان 1396

امام رضا(ع)

به خداوند خوش‌بین باش؛ زیرا هرکه به خداوند خوش‌بین باشد، خداوند طبق گمانش رفتار خواهد کرد. شهادت امام رضا(ع) را به عموم شیعیان تسلیت عرض می نماییم.