25 مهر 1394

استخدام تاکسیران

شرکت ایر تویا در نظر دارد در سیستم حمل و نقل شهری نسبت به استخدام تاکسیران اقدام نماید.
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا ثبت نام در این فراخوان تا پایان وقت اداری مورخ شنبه 25 مهرماه به واحدآموزشی پژوهشی مرکز مراجعه نمایند.