14 شهریور 1396

سامانه "هم آوا" بجای سامانه سجاد

 استاد ارجمند سلام علیکم با عنایت به انجام کلیه امور اساتید محترم از طریق سامانه "هم آوا" بجای سامانه سجاد توجه به موارد زیر الزامی می باشد:

 

1- مراجعه به سایت "هم آوا" به آدرس :edu.uast.ac.ir
2- درج کدملی بجای نام کاربری و عدم درج اطلاعات بر روی فیلد رمز ورود
3- کلیک بر روی گزینه فراموشی نام کاربری و رمز ورود
4- تایید نمودن به عنوان مدرس و همچنین تایید کدملی و شماره تماس جهت ارسال کد تایید
5- وارد نمودن کد تایید و ورود به سامانه "هم آوا" و فعال شدن دسترسی
6- تایید دروس ارائه شده در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
در صورت نیاز با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید:
خط مستقیم کارشناسان:
44287589 و 44213968