30 آذر 1395

استاد ارجمند ؛

به استحضار می رساند پایان کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 روز پنج شنبه 95/10/9 می باشد.