07 خرداد 1396

استاد ارجمند!!

ضمن سلام و احترام ،با عنايت به بند9و7 ابلاغيه تدريس نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95، خواهشمند است نسبت به ارائه ليست دانشجويان مشمول غيبت(3/16) و همچنين ارسال سوالات پايان نيمسال جاري به معاونت آموزشي مركز، حداكثر تا روزپنجشنبه مورخ96/3/11 مساعدت فرماييد.