11 دی 1396

ارسال سوالات پایان ترم در سربرگ های قبلی دانشگاه جامع در قالب فایلword

استاد ارجمند؛ ضمن سپاسگزاری از همراهی شما با مرکز آموزش در نیمسال اول سال تحصیلی97-96، تقاضا دارد حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 96/10/11، نسبت به ارسال سوالات پایان ترم در سربرگ های قبلی دانشگاه جامع در قالب فایلword به شرح: نام درس، نام استاد، مدت زمان آزمون وسایل مجاز برای آزمون، مساعدت فرمایید. همچنین ضرورت دارد نسبت به ارسال لیست اسامی دانشجویان مشمول غیبت 3/16 همکاری فرمائید.