02 مرداد 1396

اردوی فرهنگی ویژه دانشجویان و اساتید زیارت امام زاده علی اکبر(چیذر)

به مناسبت فرا رسیدن دهه کرامت
برگزاری اردوی فرهنگی ویژه دانشجویان و اساتید
زیارت امام زاده علی اکبر(چیزر)
مکان حرکت: مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی
زمان حرکت: شنبه 96/5/7 ساعت 9 صبح