11 شهریور 1394

آغاز کلاس های مجازی ویژه مدیران مناطق22 گانه

مدیران محترم مناطق22 گانه در خصوص آغاز کلاس های مجازی ویژه مدیران محترم مناطق، خواهشمند است در مورخ چهارشنبه 11 شهریور ماه از ساعت 11:00 الی 13:00 در دفتر محل کار خود، شخصا حضور بههم رسانید.