25 آبان 1394

آغاز نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی

 *آغاز نوزدهمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی*
و همچنین ثبت نام ازدواج اساتید با رویکرد سفرهای زیارتی و آموزشی در مشهد مقدس
بدینوسیله از زوج هایی که تاریخ عقد آن ها از93/7/1 لغایت 94/7/30 می باشد دعوت می شود تا در صورت تمایل جهت ثبت نام به سامانه ازدواج دانشجویی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
www.ezdevaj.nahad.ir
زمان ثبت نام تا تاریخ 94/08/30 می باشد.
جهت هرگونه هماهنگی و سوال در خصوص این دوره از مراسم و همچنین در ارتباط با زوج های دانشجویی که سال گذشته ثبت نام نموده و موفق به سفر زیارتی مشهد نشده اند با شماره تلفن 82771122 تماس حاصل نمایند.