08 مهر 1394

آغاز ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی

آغاز ثبت نام مراسم ازدواج دانشجویی با رویکرد سفرهای زیارتی و آموزشی در مشهد مقدس. زمان ثبت نام: 11 مهرماه لغایت 30 مهرماه سال جاری به مدت 20 روز. جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش مراجعه فرمایید.