27 آذر 1396

آغاز ثبت نام عتبات عالیات ویژه اساتید،کارکنان و دانشجویان محترم

آغاز ثبت نام عتبات عالیات ویژه اساتید،کارکنان و دانشجویان محترم؛ مهلت ثبت نام تا 5 دی ماه96 جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.labbayk.ir مراجعه نمایید.