20 بهمن 1395

آخرین مهلت انتخاب واحد

به اطلاع می رساند،
کلیه دانشجویانی که تاکنون انتخاب واحد خود را انجام نداده اند، حداکثر تا روز پنج شنبه مورخ 95/11/21 فرصت دارند تا برای انتخاب واحد نیم سال دوم سال تحصیلی 96-95 به واحد آموزش مرکز مراجعه نمایند.