سومین نشست شورای گسترش

9 دی 1393, 1:15 ب ظ

برگزاری سومین جلسه شورای گسترش

جلسه شورای گسترش و هم اندیشی مرکز آموزش علمی کاربردی  روز سه شنبه- 20 آبان ماه- برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان، سومین جلسه شورای گسترش با موضوع هم اندیشی جهت آموزش متقاضیان بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی با حضور جمعی از معاونین و مدیران سازمان، برگزار شد.

در این جلسه حسن اشتری معاون فرهنگي آموزشي و رئيس مركز آموزش علمی کاربردی سازمان تاكسيراني شهر تهران با اشاره بر ایجاد و توسعه کار فرهنگی در حوزه ناوگان تاکسیرانی شهر تهران گفت:  ارتقاء سطح آگاهی تاکسیرانان، تغییر در فرهنگ و نگرش رفتاری تاکسیرانان و رشد فرهنگ  قانونگرایی  به منظور ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی تاکسیرانان در سطح شهر را می توان از مهمترین مولفه های اصلی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیرت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برشمرد.

ایشان ضمن اشاره بر ضرورت آشنایی متقاضیان بدو ورود به ناوگان تاکسیرانی باضوابط و مقررات تاکسیرانی تصریح کرد: شهرشناسی، آشنایی ایشان با مراکز تفریحی و سیاحتی شهر، مشتری مداری، بازاریابی، روش های نگهداری خودرو، ارتقائ مهارت های زندگی، رعایت بهداشت فردی و محیطی را می توان از مهمترین مفاد آموزشی متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی دانست که در صورت تدوین این آیین نامه هرگونه صدور پروانه فعالیت تاکسی برای متقاضیان، مشروط به آموزش و گذراندن مراحل آزمون مربوطه خواهد بود.

شایان ذکر است این جلسات تا تدوین نهایی آئین نامه مورد نظر ادامه خواهد داشت.