برگزاری نشست شورای سیاستگذاری

9 دی 1393, 12:23 ب ظ

برگزاری نشست شورای سیاستگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی

اولین جلسه شورای سیاست گذاری 

 

برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی  سازمان تاکسیرانی شهر تهران

 

اولین جلسه شورای سیاستگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان باحضور اعضای شورای سیاست گذاری، برگزار گردید.

در این جلسه مهندس مظفر، مدیر عامل سازمان و رئیس شورای سیاست گذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان، ضمن تاکید بر توسعه همکاری و تعامل فی مابین موسسه آموزش عالی با سازمان پشتیبان مراکز آموزش علمی کاربردی، بر ضرورت اجرائی شدن آئین نامه اجرائی شورای سیاستگذاری مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران، اشاره کرد و افزود: از مهمترین اهداف و ماموریت های شورای سیاستگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، گسترش زمینه های آموزشی به منظور ارتقای کیفی و بهره وری مدیران، کارکنان و نیز برنامه ریزی جهت تعمیق آموزش های مورد نیاز می باشد.

همچنین اشتری، معاون فرهنگی آموزشی و دبیر شورای سیاست گذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان، ضمن تشریح ماموریت های شورا به بیان موضوعاتی همچون نیاز سنجی برای تدوین و طراحی دوره های جدید درسی در قالب تک پودمان و برنامه های درسی (برای کاربری های مختلف تاکسی)، برنامه ریزی و زمینه سازی ایجاد انگیزه لازم برای ورودی های جدید به ناوگان برای عملیاتی شدن اهداف آموزش، به کارگیری اساتید توانمند در حوزه های آموزشی، تدوین محتوای جامع وفنی برای دروس مورد نیاز و توسعه رشته های جدید با قابلیت همسوئی با بازار کار، ارتقاء و توسعه کیفی سطح آموزش ها، ضرورت برقراری دوره های آموزشی تاکسیرانان به صورت مستمر ویژه همه تاکسیرانان فعال در سیستم، برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران، تدوین نظام جامع بانک اطلاعاتی، ایجاد رقابت موثر در روند طراحی و تدوین و برگزاری دوره های آموزش با همکاری سایر مراکز به بحث و بررسی پرداخت.

 

نشست شورای سیاستگذاری

این جلسات با حضور میثم مظفر رئیس شورای سیاست گذاری مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان و اعضای شورا به صورت دوره ای برگزار می گردد. از مهمترین اهداف این شورا :

1- تدوین و طراحی دوره های جدید درسی در قالب تک پودمان و برنامه های درسی (برای کاربری های مختلف تاکسی)

2-  برنامه ریزی و زمینه سازی ایجاد انگیزه لازم برای ورودی های جدید به ناوگان برای عملیاتی شدن اهداف آموزش

3- به کارگیری اساتید توانمند در حوزه های آموزشی

4- تدوین محتوای جامع وفنی برای دروس مورد نیاز و توسعه رشته های جدید با قابلیت همسوئی با بازار کار، ارتقاء و توسعه کیفی سطح آموزش ها

5- ضرورت برقراری دوره های آموزشی تاکسیرانان به صورت مستمر ویژه همه تاکسیرانان فعال در سیستم

6- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران، تدوین نظام جامع بانک اطلاعاتی و ...  می باشد