آموزش ناظران

8 دی 1393, 11:24 ق ظ

 اولین دوره آموزش ناظران برگزار شد

معاون فرهنگی آموزشی و رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ثبت نام  78  نفر از کارکنان سازمان تاکسیرانی شهر تهران متقاضی در طرح ناظرین شرکت های تحت پوشش خبر داد که در اولین دوره از این طرح تعداد 19 نفر تحت آموزش قرارگرفته‌اند.

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، حسن اشتری با بیان لزوم آموزش ناظران، با هدف ارتقای دانش ناظران در امور اداری و اجرایی و به هنگام سازی مهارت های شغلی و افزایش توانمندی آنها، افزود: در راستای سیاست های سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران مبنی بر برون سپاری و واگذاری کلیه امور اداری و اجرائی تاکسیرانان محترم به شرکت های خصوصی تحت پوشش، حضور نمایندگانی از سازمان در این شرکت ها به منظور نظارت دقیق و به هنگام بر عملکرد آنها امری اجتناب پذیر است ، لذا به منظور توسعه نظارت کیفی سازمان به نحوه فعالیت و خدمات رسانی شرکت های تحت پوشش همچنین به منظور توانمندی سازی ناظران مستقر در شرکت ها، برگزاری آموزش ضمن خدمت ناظران انجام خواهد پذیرفت.

وی همچنین به مهمترین عناوین و دروس آموزشی در این دوره اشاره کرد و افزود : آموزش آیین نامه های نظارتی و اجرایی، آموزش مبانی مدیریت رفتار سازمانی و ارتباط موثر، سامانه سیما تاکسی، آموزش آیین نگارش، مکاتبات اداری، فن گزارش نویسی و آموزش اتوماسیون اداری شهرداری تهران از مهمترین عناوین و دروس آموزشی در این دوره می باشد.

وی گفت: ناظرین در این دوره به مدت زمان 15 ساعت تحت آموزش اساتید و مربیان آموزشی مجرب قرار خواهند گرفت و  در پایان آموزش آزمونی از ناظران در هر عنوان درسی به  عمل خواهد آمد که در صورت کسب امتیاز لازم  فرد شرکت کننده با اخذ گواهینامه، مجاز به دریافت رسته ناظری خواهد بود.