برگزاری کلاس های ضمن خدمت

9 دی 1393, 9:31 ق ظ

برگزاری کلاس های ضمن خدمت ویژه معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان :مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی در راستای  ارتقاء و رشد علمي پرسنل سازمان با هدف بهسازی نیروی انسانی، افزایش قابليت هاي دانشي و مهارتي کارکنان متناسب با تغييرات سازماني در جهت افزایش کارایی اقدام  به برگزاری دوره هاي آموزشي ضمن خدمت برای كاركنان محترم  سازمان نموده است.

ICDL

 

   


آیین نگارش

 

     


 پولشویی