استقبال از دانشجویان پذیرفته شده

5 مهر 1392, 9:25 ق ظ

همزمان با آغاز سال تحصیلی 94-1393 از دانشجویان  مرکز آموزش علمی کاربردی با  شاخه گل و اهدای بسته فرهنگی محتوی نرم افزار 8 سال دفاع مقدس، لوح فشرده سریال سلام تاکسی، نشریه همشهری تاکسی، بلیط استفاده از مراکز فرهنگی، تفریحی و ورزشی، عطر و لوح فشرده صدای تاکسی استقبال به عمل آمد.