بازدید قائم مقام معاونت امور اجتماعی

7 دی 1393, 11:38 ق ظ

بازدید قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از مرکز آموزش علمی کاربردی