گزارش تصویری از برگزاری آزمون پایان دوره، مرحله دوم (آموزش بدو ورود) کارکنان محترم مناطق شهرداری تهران

16 اسفند 1395, 12:00 ق ظ

گزارش تصویری از برگزاری آزمون پایان دوره، مرحله

گزارش تصویری از برگزاری آزمون پایان دوره، مرحله دوم(آموزش بدو ورود) کارکنان محترم مناطق شهرداری تهران