08 آبان 1395

پذيرش دانشجو در مقطع كارداني رشته تاكسيراني و مكانيك خودرو

"همراه با مزايا، تسهيلات و وام تحصيلي ويژه تاكسيرانان"

كارداني براي مهرماه سال 95 در دوره تكميل ظرفيت دانشجو در مركزآموزش علمي كاربردي سازمان مديريت و نظارت برتاكسيراني شهر تهران،

ثبت نام: هشتم لغايت نوزدهم آبان ماه

شماره تلفن هاي تماس:  44287589- 44287587 44294676- 44294675

 داخلي123-122-159

مراجعه حضوري به مركز آموزش علمي كاربردي سازمان تاكسيراني:

بزرگراه اشرفي اصفهاني، ابتداي جلال آل احمد، پلاك 461، طبقه اول.