نشست مدیران حراست مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران در مرکز آموزش تاکسیرانی

6 ارديبهشت 1395, 12:00 ق ظ

 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش تاکسیرانی تهران روز چهارشنبه اول اردیبهشت 95 جلسه ای با حضور مدیر محترم موسسه علمی کاربردی شهرداری تهران و دیگر مدیران محترم حراست مراکز آموزش علمی کاربردی در این مرکز برگزار گردید.