تقدیر از سرکار خانم حسن پور رودبارکی

9 شهریور 1395, 12:00 ق ظ

تقدیر از سرکار خانم حسن پور رودبارکی به جهت مدیریت در اجرای صحیح امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی سال 94-95