شورای تعامل

28 تیر 1396, 12:43 ب ظ

تشکیل جلسه شورای تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه در مرکز علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران