جمع آوری و ثبت بیش از 63000 اثر مشکات در تاکسیرانی

6 دی 1394, 12:00 ق ظ

اشتری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از جمع آوری و ثبت بیش از63000 اثر در سامانه مشکات چهارم خبر داد وی دو موضوع "تاکسی و حرکت بین خطوط سفید" و "دانش آموز و سرویس مدرسه" را به عنوان موضوعات اصلی و محوری در چهارمین جشنواره مشکات تاکسیرانی مطرح کرد و افزود هدف اصلی جشنواره مشکات تاکسیران توجه شهروندان و دانش آموزان به سرویس مدارس ، خط سفید و جلب مشارکتهای مردمی و آگاه سازی اقشار مختلف شهروندان بوده است
وی درپایان گفت : برای جمع آوری آثار مشکات از دانش آموزان مدارس برگه های ویژه جشنواره مشکات توسط تسهیل گران در اختیار دانش آموزان برای ارائه آثار قرار گرفته است .

گفتنی است تسهیل گران مشکات تاکسیران در مدارس و سرای محلات مناطق 22 گانه در حال جمع آوری آثار می باشند .