جشنواره درون دانشگاهی رویش

22 آبان 1396, 10:04 ق ظ

جشنواره درون دانشگاهی رویش

ویژه کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و مذهبی دانشگاه جامع علمی کاربردیبخش های جشنواره:

انتخاب کانون های برتر
انتخاب دبیران نمونه کانون ها
انتخاب کارشناس کانون های فرهنگی،هنری،اجتماعی و مذهبی برتر
نگاه ویژه (آسیب های اجتماعی)
الف)انتخاب کارآفرین برتر کانون ها
ب) انتخاب چهره های موفق کانون ها