تجلیل از آقای سعید علی مددی مدیر محترم دانشجویی فرهنگی سازمان تاکسیرانی

27 بهمن 1395, 12:00 ق ظ

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران،

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران، در مراسمی که در تاریخ 95/11/26 در سالن همایش مرکز آموزش علمی کاربردی آموزشهای شهروندی با حضور مدیران موسسه آموزش عالی و روسای مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران برگزار گردید ، از آقای سعید علی مددی مدیر محترم دانشجویی فرهنگی سازمان تاکسیرانی بعنوان مدیر نمونه تجلیل بعمل آمد.