تأثیر یک تاکسیران تحصیل کرده درتوسعه ی فرهنگ ایرانی برگزاری نشست هم اندیشی مدیران و اساتید مرکز آموزش تاکسیرانی

26 ارديبهشت 1395, 12:00 ق ظ

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی تاکسیرانی شهر تهران در هفته ای که سپری شد این مرکز اقدام به برگزاری نشستی با عنوان "نشست هم اندیشی اساتید" با حضور اشتری ریاست مرکز و جمعی از مدیران و اساتید نمود. اشتری ضمن تاکید برلزوم جمع بندی یک مدل و الگو در رابطه با نحوه ی عملکرد و کارکرد مرکز آموزش بر توسعه ی رشته حرفه ای تاکسیرانی و نتیجه گیری در این خصوص را  در پایان این نشست از حاضرین خواستار شد . در ادامه اساتید محترم از جمله مدیران دو گروه کاردان حرفه ای تاکسیران و کاردانی فنی مکانیک خودرو  نسبت به انتقال نقطه نظرات خود از جمله بازنگری در سیلابس های دروس تئوری، ایجاد اتاق فکربا حضور کارگروهی از دانشجویان و مدرسین، کار در کارگاه و عملیاتی نمودن دروس باتوجه به رسالت حقیقی مراکز علمی کاربردی، بازدید از اماکن مربوط به رشته های حرفه ای تاکسیرانی و مکانیک و آشنایی دانشجویان با مصادیق موجود و ...اشاره نمودند. همچنین در این نشست با توجه به اظهار خرسندی جمعی از اساتید  از حضور تاکسیرانان در کلاس های درس در این مرکز از این تاکسیرانان به عنوان مبلغین فرهنگ ترافیک در جامعه یاد کرده وتشویق بیش از پیش تاکسیرانان به ادامه ی تحصیل در این مرکز به جهت تقویت فرهنگ ترافیک شهر را خواستار شدند .
در ادامه ضمن تاکید یکی از اساتید به تربیت نسلی که بتوانند تفکر را به علم و علم را به ثروت تبدیل نمایند به توجه به اینکه این روش در سالهای سال پیش از این، در کشورهای توسعه یافته عملیاتی شده از اجرایی شدن آن بین دانشجویان این مرزو بوم اظهار امیدواری کرد.در این میان برخی از اساتید به بی بدیل بودن نقش تاکسیران در کنش های متقابل در جامعه اشاره و افزودند: تاکسی جایی برای یک رفتار فردی به حساب نمی آید و تاکسیرانانی که در این مرکز اقدام به ادامه ی تحصیل نموده اند قطعا با این تعاریف آشنا شده و منشأ اثر در جامعه خواهند بود.
همچنین تأثیر یک تاکسیران درتوسعه ی فرهنگ ایرانی به خصوص در فرودگاه ها و در تعامل با توریست و گردشگران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این میان عنوان شد که دانش و دانستن و آگاهی از یک موضوع و تبدیل آن به عملکرد بسیار حائز اهمیت بوده و می بایست دراجرای برنامه های آموزشی مد نظر مسئولین قرار گیرد.
در پایان اساتید ضمن ارائه ی پیشنهاداتی از جمله ایجاد اهداف تخصصی  تاکسی محور در دو بعد آموزشی و پژوهشی ، ایجاد و تشکیل دوره های کارشناسی ، ایجاد دسته بندی کلاس ها به لحاظ سنی و تیپولوژی و تقویت فیلد پژوهش در کنار آموزش توسعه فضای دانشگاه و رشته ها، ایجاد فضا و امکانات آموزشی برای اساتید در راستای تدریس نوین ، و دعوت از اساتید برای ارائه ی کارهای علمی خود .... به ادامه و نیاز به روند این نشست ها  و هم اندیشی ها تاکید نمودند.