برگزاری کلاس های آموزشی متصدیان کنترل و نظارت

19 تیر 1396, 8:02 ق ظ

هفتمین دوره کلاس های آموزشی متصدیان کنترل و نظارت در مرکز

هفتمین دوره کلاس های آموزشی متصدیان کنترل و نظارت در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی آغاز گردید. این کلاسها در دو گروه متصدیان بدو ورود و تجدید دوره طراحی گردیده و طول دوره های آموزشی متصدیان بدو ورود 34ساعت از تاریخ17/4/96 الی 26/4/96 از ساعت8:30الی 12:30 با عناوین و موضوعاتی چون:
ساختار سازمانی، مبانی و کلیات آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط، آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حقوق شهروندی، اخلاق حرفه ای، بهداشت فردی و ایمنی محیط کار(hse) ، استفاده از دستگاه هندهلد و... می باشد.
بازرسین تجدید دوره نیز با گذراندن 10ساعت دوره آموزشی با موضوعاتی چون آیین نامه انضباطی تاکسیران، بخشنامه های سازمانی، نحوه ثبت تخلفات و... از تاریخ 17/4/96 الی 19/4/96 در این دوره آموزشی شرکت نمودند.
در پایان این دوره از تمامی متصدیان کنترل و نظارت، آزمون نهایی و مصاحبه برگزار می گردد که در صورت قبولی به شرکت کنندگان گواهی آموزشی اعطا خواهد شد.