برگزاری تجدید دوره های آموزشی ویژه متصدیان نظارت و بازرسین سازمان تاکسیرانی

8 آبان 1395, 12:00 ق ظ

پنجمین دوره تجدید آموزش دوره  متصدیان کنترل و نظارت و همچنین بازرسین شرکتهای تحت پوشش در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران برگزار شد. 

 

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران ضمن تاکید بر لزوم آموزش بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی، بر نحوه اجرائیِ دوره های آموزشی مجدد اشاره کردند و افزودند: این دوره های آموزشی به مدت 10 ساعت با عناوین و دروس آموزشی نظیر: آیین نامه انضباطی تاکسیرانان، نحوه ثبت تخلفات در سیستم سیما تاکسی مبانی و کلیات آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط و همچنین دوره های آموزشی نحوه استفاده از Hand Held ( دستگاه بارکد خوان پرتابل) به مدت 10 ساعت به صورت کارگاهی و همچنین میدانی در پایانه سازمان آب در منطقه 2 تاکسیرانی برگزار گردید. وی خاطرنشان کرد: تعداد 15 نفر از بازرسین سازمانی در دوره پنجم آموزش های مجدد و 150 نفر/ ساعت تحت آموزش های کارگاهی و میدانی قرار گرفته اند. وی افزود، در پایان این دوره آموزشی، آزمونی از شرکت کنندگان بعمل خواهد آمد که در صورت اخذ نمره ی قبولی گواهینامه پایان دوره از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی تاکسیرانی به آنان اهداء خواهد شد.