اولین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر به همت موسسه آموزش عالی علمی کابردی شهرداری تهران برگزار گردید

7 دی 1395, 12:00 ق ظ

اولین همایش تجلیل از پژوهشگران برتر به همت موسسه آموزش عالی علمی کابردی شهرداری تهران برگزار گردید که در این جشنواره جناب آقای دکتراشتری رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران بعنوان پژوهشگر برتر جایزه دریافت نمودند.