انتخاب مدیرمحترم دانشجوئی فرهنگی سازمان تاکسیرانی به عنوان مدیر نمونه

21 بهمن 1394, 12:00 ق ظ

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران در مراسمی که در تاریخ 20/11/94 در سالن همایش مرکز علمی کاربردی نوسازی شهرداری تهران برگزار شد از آقای سعید علی مددی به عنوان مدیر نمونه تجلیل بعمل آمد .
در این مراسم که با حضور جناب آقای دکتر پورموسوی و روسای مراکز علمی کاربردی شهرداری تهران برگزار گردید از آقای علی مددی مدیرمحترم دانشجوئی فرهنگی سازمان تاکسیرانی با اهداء لوحی تقدیر شد .