آزمون شهرشناسی

5 مهر 1392, 9:28 ق ظ

هدف از برگزاری آزمون شهرشناسی ارتقاء سطح آگاهی و شناخت متقاضیان ورود به ناوگان حمل و نقل عمومی از مراکزمهم شهری اعم از مراکز تفریحی، توریستی، تجاری و... می باشد. از متقاضیان ورود به ناوگان تاکسیرانی و قبل از شروع فعالیت و خدمات رسانی در سطح شهر آزمونی به عمل خواهد آمد که در صورت کسب امتیاز لازم  فرد شرکت کننده با اخذ مجوز، مجاز به دریافت تاکسی خواهد شد.

آزمون شهرشناسی هر هفته روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه در مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان برگزار می گردد.

مرکز آموزش علمی کاربردی