آموزش رانندگان بدو ورود سرویس مدارس سال تحصیلی 97-96 شهر تهران

22 مهر 1396, 7:01 ق ظ

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آموزش رانندگان

سرویس مدارس سال تحصیلی 97-96 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، اشتری در مورد آخرین جزئیات طرح آموزش رانندگان سرویس مدارس شهر تهران خاطر نشان کرد وظیفه آموزش رانندگان سرویس مدارس بر اساس توافقات کارگروه حمل و نقل مدارس و دانش آموزان بر عهده سازمان تاکسیرانی است.

اشتری ضمن تاکید بر لزوم آموزش رانندگان سرویس مدارس شهر تهران، بر نحوه اجرایی این دوره های آموزشی اشاره کردند و افزودند: این دوره آموزشی به مدت 4 ساعت با عناوین و دروس آموزشی «آیین نامه راهنمایی و رانندگی با محوریت سرویس مدارس، دروس آموزشی اخلاق حرفه ای و روانشناسی ترافیک» برگزار می گردد.

ایشان با اشاره به اینکه پیش بینی می شود در این دوره تعداد 6 هزار نفر از تاکسیرانان و رانندگان خودروهای سرویس مدارس و در مجموع 24 هزار نفر/ ساعت تحت آموزش قرار خواهند گرفت افزود، در حال حاضر تعداد 2400 راننده سرویس مدارس تحت آموزش توسط اساتید و مربیان آموزشی مجرب در مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهرتهران قرار گرفته اند و سایر رانندگان طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان مهرماه در این دوره شرکت خواهند نمود.