آموزش تاکسیرانان و رانندگان محترم

7 دی 1393, 11:13 ق ظ

مرکز آموزش علمی کاربردی تاکسیرانی در راستای افزایش ایمنی سفر دانش آموزان،  خدمات رسانی مناسب به آنها اقدام به برگزاری کلاس های آموزش حرفه ای سرویس مدارس با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با هدف ارتقاء آگاهی تاکسیرانان سرویس مدارس در زمینه علائم ترافیکی، رعایت اخلاق حرفه ای در هنگام انجام مسئولیت سرویس مدارس، آموزش قوانین و مقررات، ملاحضات ایمنی در هنگام سوار نمودن دانش آموزان، نحوه برخورد راهور با رانندگاني كه بيش از سرنشين مجاز اقدام به جابجائي دانش آموزان می نمايند و غیره... را توسط کارشناسان خبره نموده است