آغاز عضویت در کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان تاکسیرانی همزمان با روز کتاب و کتاب خوانی

23 آبان 1394, 12:00 ق ظ

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی روابط عمومی مرکز آموزش تاکسیرانی به نقل از اشتری رئیس مرکزآموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران خبر داد :
وی گفت: وظیفه همه افراد فرهیخته و همه نهادهای فرهنگی کشور است که در اشاعه، گسترش و تقویت هرچه بیشتر مسأله کتاب و کتاب خوانی اهتمام ورزند. لذا به همین منظور و با هدف بهره مندی همکاران شاغل واساتید و دانشجویان مشغول به تدریس و تحصیل در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران امور آموزشی و پژوهشی کتابخانه این سازمان جهت عضویت رایگان در روز یکشنبه 24/8/94 آماده پذیرش متقاضیان عضویت در کتابخانه ی این مرکز است