آغاز دوره چهارم آموزش متصدیان کنترل، نظارت و بازرسین تاکسیرانی تهران

3 اسفند 1394, 12:00 ق ظ

اشتری رئیس مرکزآموزش  علمی کاربردی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از آغاز دوره چهارم آموزش متصدیان کنترل، نظارت وبازرسین تاکسیرانی تهران خبر داد :
وی افزود : مبانی و کلیات آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط ( یک ،دو،سه) ، آیین نامه انضباطی تاکسیرانان  ، نحوه ثبت تخلفات در سیستم سیما تاکسی ، و همچنین آموزش نحوه استفاده از Hand Held ( دستگاه بارکد خوان دستی) به صورت کارگاهی و همچنین میدانی در پایانه ی سازمان آب از دیگر اهداف آموزشی این مرکز می باشد.گفتنی است در پایان هردوره ی آموزشی آزمونی از شرکت کنندگان بعمل خواهد آمد که در صورت اخذ نمره ی قبولی گواهینامه پایان دوره از سوی مرکز آموزش علمی کاربردی تاکسیرانی به آنان اهداء خواهد شد.
خاطر نشان می سازد در سال جاری  160 نفر ازمتصدیان کنترل و نظارت و بازرسین شرکتهای خصوصی تحت آموزش یک دوره های 34 ساعته قرار گرفته اند .