آغاز دوره های آموزش بازرسان و متصدیان عوامل گشت و نظارت

28 شهریور 1395, 12:00 ق ظ

رئيس مركز آموزش علمي كاربردي سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهر تهران از برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه  بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی خبر داد. ایشان با اشاره به این خبر افزودند، در راستای سیاست های سازمان مدیریت و نظارت برتاکسیرانی شهر تهران و با توجه به نیازسنجی ها، لزوم آموزش

بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی امری اجتناب آمیز است. لذا، جهت توسعه نظارت کیفی بازرسان سازمان به نحوه فعالیت وکیفیت خدمات رسانی تاکسیرانان درسطح شهر دوره های آموزشی مرتبط با مسئولیت آنان برگزار گردید
ایشان ضمن تاکید بر لزوم آموزش بازرسان و عوامل گشت و نظارت سازمان تاکسیرانی، بر نحوه اجرائیِ این دوره های آموزشی اشاره کردند و افزودند: این دوره های آموزشی به مدت 34 ساعت با عناوین و دروس آموزشی نظیر مبانی وکلیات آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط(1)،(2)و (3)، آیین نگارش ومکاتبات اداری، اطفاء حریق و سایر اقدامات ایمنی، بهداشت فردی و ایمنی محیط کارHse ، نقشه خوانی وسیستم های هوشمند مکان یابی و کنترل و نظارت، اطلاعات حقوقی مرتبط با حوزه فعالیت، آشنایی باساختار سازمان تاکسیرانی( طرح بشارت )، آئین نامه جدید راهنمایی و رانندگی با محوریت خط سفید، آئین نامه انضباطی تاکسیران، نحوه ثبت تخلفات در سامانه سیما تاکسی، اخلاق حرفه ای وارتباط موثر، نحوه استفاده از هند هلد(1)کارگاهی و نحوه استفاده از هند هلد(2) برگزار گردید.
ایشان در ادامه افزودند: در این دوره 38 نفر از بازرسان و عوامل کنترل و نظارت سازمان تاکسیرانی و 1292 نفر/ ساعت تحت آموزش اساتید و مربیان آموزشی مجرب قرار گرفته که در پایان آموزش نیز آزمونی از بازرسان در هر عنوان درسی اخذ که در صورت عدم کسب امتیاز لازم، فرد شرکت کننده تجدید دوره و ملزم به گذراندن این دوره آموزشی در این مرکز خواهد گردید.