سعید علی مددی

مسئول روابط عمومی

سعید علی مددی
متولد 1355

فارغ التحصیل کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی


بخشی از مسئولیت های اجرایی:

مسئول ارتباط مردمی سازمان تاکسیرانی

مسئول سامانه نظارت همگانی (1888) سازمان تاکسیرانی

جانشین مدیر روابط عمومی سازمان تاکسیرانی

سرپرست اداره ورزش و سلامت سازمان تاکسیرانی